Giỏ hàng

iPhone 14 ra mắt: Giá không đổi, thêm bản Plus

iPhone 14 ra mắt: Giá không đổi, thêm bản Plus

iPhone 14 Pro và Pro Max đổi thiết kế từ màn hình tai thỏ sang dạng viên thuốc, trong khi bản mini được thay bằng 14 Plus với kích cỡ 6,7 inch.

 

 

Chi tiết Tổng thuật

Facebook Top